Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2020

Sáng ngày 27/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2020, cho 95 thanh niên tiêu biểu là chủ các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, câu lạc bộ, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

(Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2020)

Tại diễn đàn các diễn giả đã tham gia tư vấn, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm về: khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào trong sản xuất, phát triển kinh tế, kinh doanh, các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, Trung ương….Các diễn giả cũng chỉ ra những khó khăn chung của các bạn trẻ khởi nghiệp: thiếu hụt về kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp, phát triển mô hình kinh tế (vốn, công nghệ, kết nối, yếu tố cung cầu của sản phẩm, thị trường…). Qua buổi diễn đàn, các bạn thanh niên đã có dịp trao đổi, đặt câu hỏi thảo luận với các diễn giả về những kiến thức, kinh nghiệm, giải pháp vượt qua những khó khăn. Từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào trong thực tế, thúc đẩy, phát triển mô hình kinh doanh của mình, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

 (Ban Phong Trào)

SHARE