Việt Trì: Hoạt động nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho thanh thiếu nhi

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ nghỉ hè năm học 2019-2020 của học sinh diễn ra trong thời gian ngắn. Bám sát tình hình thực tế, BTV Thành đoàn đã kịp thời chỉ đạo 100% đoàn các phường xã thực hiện tiếp nhận bàn giao học sinh về sinh hoạt tại khu dân cư, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, đảm bảo các khu dân cư tổ chức sinh hoạt hè ít nhất 1 buổi/ tuần. Kết quả, 22/22 phường, xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, đặc biệt có những đơn vị triển khai tốt, thu hút được nhiều ĐVTN và thiếu nhi tham gia như phường Gia Cẩm, phường Nông Trang…

Sinh hoạt hè, luyện tập văn nghệ tại khu Hàm Nghi – phường Gia Cẩm

Tổ chức Tết thiếu nhi tại khu Lăng Cẩm – phường Gia Cẩm

Tổ thông tin viên Thành đoàn Việt Trì

SHARE