Tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên năm 2020

Ngày 10/9/2020, BTV Tỉnh Đoàn Phú Thọ tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn có đồng Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn cùng với sự tham gia của 200 đoàn viên thanh niên.

Qua buổi tập huấn các chuyên gia đã truyền đạt, trang bị kiến thức kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, chia sẻ vấn đề về việc lên ý tưởng, đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; chỉ ra cách gây dựng cơ sở ban đầu, thu hút nguồn vốn đầu tư, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm và nhấn mạnh đến vấn đề đổi mới phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh niên trong khởi nghiệp; mạnh dạn trong việc đầu tư kinh doanh, tìm tòi những phương pháp kinh doanh phù hợp với từng địa phương, từng điều kiện của tập thể, cá nhân khi bắt đầu khởi nghiệp. Với các bài test thực tế, giới thiệu các mô hình kinh tế khởi nghiệp thành công; các thương hiệu kinh doanh, các nhãn hàng lớn mạnh từ việc thay đổi phương pháp tư duy sáng tạo thích ứng với công nghệ và định hướng của thị trường.

(Các Startup khởi nghiệp thành công chia sẻ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong quá trình khởi nghiệp)

(Ban Phong Trào)

SHARE