Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị: Học tập, quán triệt về nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Ngày 26/5/2020, Đoàn khối Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị: Học tập, quán triệt về nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại đây, các ĐVTN trong khối Doanh nghiệp đã được nghe Báo cáo viên tuyên truyền về nội dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Từ đó, nâng cao được nhận thức của ĐVTN trong khối về việc học tập, xây dựng, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, Đoàn.

Đây là đợt hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tác động tới tư tưởng, nhận thức của ĐVTN trong khối, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của bệnh lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, ĐVTN. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nâng cao năng lực chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN trong khối Doanh nghiệp.

Trần Yến

SHARE