Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

Ngày 19/6/2020, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX với sự tham gia của các đồng chí là UV, BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh.

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX. Hội nghị ghi nhận 09 ý kiến của các đại biểu, trong đó góp ý về một số nội dung, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, những ưu, khuyết điểm và các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá được nêu ra ở các văn kiện; đồng thời thể thể hiện tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh trong việc tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Phú Thọ
SHARE