Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

Ngày 29/5, Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại hội nghị, đại biểu nhất trí cao với dự thảo 2 văn kiện. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu có các ý kiến: thêm một số từ, cụm từ vào nội dung văn kiện để khẳng định và làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; bổ sung đánh giá một số tồn tại trong công tác quản lý, cải cách hành chính, cơ chế chính sách đào tạo nguồn lực đầu tư cho các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; các nhiệm vụ trọng tâm đột phá…

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu có một số ý kiến: làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và các bài học kinh nghiệm; đánh giá, phân tích thêm về những nội dung đột phá của tỉnh; phân tích, đánh giá sâu hơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế…Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đại hội Đảng các cấp./.

Đoàn trường ĐH Công nghiệp Việt Trì
SHARE