Cẩm Khê: Triển khai nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021

Thực hiện Chương trình phối hợp số: 02 – CTr/HĐTN-PGD&ĐT ngày 28/10/2019 giữa Huyện đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc phối hợp tổ chức các hoạt động năm học 2019-2020. Ngày 11/09/2020, BTV Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019-2020; Triển khai nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021.

Năm học 2019-2020 đã trôi qua trong bối cảnh hết sức đặc biệt: tình hình dịch bệnh COVID-19 làm nhiều nội dung, hoạt động phải điều chỉnh. Mặc dù vậy, Hội Đồng Đội huyện đến các liên đội trong toàn huyện đã có nhiều nỗ lực để khắc phục và tạo điều kiện cho các bạn đội viên có một năm học với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Nhằm đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội đồng đội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Thúy Hạnh- Huyện đoàn Cẩm Khê

SHARE