Thanh Thủy: Tổ chức hội nghị góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Vừa qua, Huyện đoàn Thanh Thủy đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ Đoàn chủ chốt cấp xã và Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn khu dân cư.

Tại Hội nghị, đại biểu nhất trí cao với dự thảo 2 văn kiện. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu có các ý kiến: thêm một số từ, cụm từ vào nội dung văn kiện để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; bổ sung đánh giá một số tồn tại trong quản lý, cải cách hành chính; cơ chế, chính sách đào tạo nguồn lực đầu tư cho các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; các nhiệm vụ trọng tâm đột phá…

Đã có nhiều ý kiến ghi nhận Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đưa ra các mục tiêu, giải pháp xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh văn minh, giàu đẹp và hiện đại.
Huyện đoàn Thanh Thủy
SHARE