Yên Lập: Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch năm 2020

        Sáng ngày 22/6/2020, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, BTV Huyện đoàn Yên Lập tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch năm 2020, cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn khu dân cư, các bạn ĐVTN các xã, thị trấn.

( Đ/C Nguyễn Thị Thu Trang- Bí thư Huyện đoàn Yên Lập đang trao đổi với ĐVTN)

        Tại hội nghị các đồng chí học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang – Bí thư Huyện đoàn truyền đạt các nội dung tư tưởng chủ đạo trong nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; giới thiệu một số nội dung trong nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội trong giới trẻ hiện nay; đồng thời đã đưa ra một số bài tập tình huống  cho các nhóm thảo luận và trình bày quan điểm xử lý các tình huống thực tiễn.

( ĐVTN tham gia tập huấn)

        Qua buổi tập huấn này đã giúp các bạn học viên có kỹ năng xử lý tình huống đúng đắn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Hi vọng mỗi học viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tuyên truyền định hướng tư tưởng đúng đắn, tốt đẹp của Đảng đến đông đảo các bạn ĐVTN và bà con nhân dân địa phương.

Quang Huy- Huyện đoàn Yên Lập

SHARE