Huyện đoàn Hạ Hòa: Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV và góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Vừa qua, Huyện đoàn Hạ Hòa tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV và góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

          Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tích cực thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Hạ Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo báo cáo. Theo đó, các ý kiến nhất trí cao với nội dung, chủ đề Đại hội, bố cục chặt chẽ rõ ràng, nội dung đã phản ánh trung thực, khách quan, rõ nét những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề nghị đánh giá cụ thể hơn kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, trong đó có kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên và vai trò của thanh niên đối với công tác xây dựng Đảng.

          Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp./.

Hải Yến – Huyện đoàn Hạ Hòa

SHARE