Tỉnh đoàn Phú Thọ: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tam Nông năm 2020

Chiều 24/6, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Tỉnh ủy viên, UVBCH Trung  ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo phòng chuyên môn giúp việc thành viên BĐD HĐQT NHCSXH cấp tỉnh, lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn công nhân và đô thị phụ trách tham mưu công tác tín dụng chính sách của Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tam Nông năm 2020.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Phan Đức Tài – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông và các thành viên Ban đại diện huyện, lãnh đạo các Hội, Đoàn thể huyện, NHCSXH huyện Tam Nông.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ chủ trì buổi kiểm tra giám sát 

Đoàn công tác đã đi thăm 02 hộ vay vốn đang thụ hưởng vốn vay tín dụng chính sách, trong đó có 01 hộ hiện đang nợ quá hạn do gặp khó khăn trong quá trình sử dụng vốn.

Đồng  chí  Nguyễn  Thanh Tâm Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ đi thăm mô hình vay vốn chính sách trên địa bàn huyện Tam Nông.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Tam Nông, qua kiểm tra cho thấy Ban đại diện huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Chính phủ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT NHCSXH các cấp; chỉ đạo phòng giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức Hội cấp huyện nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020.

Đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội đã thực sự hữu ích đối với đời sống nhân dân, một số chương trình mang tính nhân văn cao như cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hộ nghèo, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ nghèo về nhà ở… đã giải quyết vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội tạo cho hộ nghèo và hộ chính sách có đồng vốn vươn lên thoát nghèo.         

Hoạt động của Ban đại diện huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn, các tổ TK &vay vốn cơ bản đạt yêu cầu, đúng quy định, đã có sự chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ trong hoạt động thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo thực hiện cơ chế ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội, củng cố hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn, ban giảm nghèo cấp xã có nơi chưa quyết liệt, qua đó phát sinh nợ quá hạn tăng. Do ảnh hưởng dịch Covid -19 và tình hình sát nhập địa giới hành chính cấp xã nên một số nội dung nhiệm vụ chưa được triển khai, như công tác kiểm tra giám sát năm 2020 chưa thực hiện theo kế hoạch; công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, thành viên Tổ TK&VV chưa được triển khai theo kế hoạch dự kiến; nguồn vốn ngân sách của huyện cấp cho NHCSXH chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra…Tình trạng gia hạn nợ, nợ quá hạn tại một số xã phát sinh tăng; một số Tổ TK&VV, tổ chức Hội, đoàn thể chưa phát huy hết được vai trò, nhiệm vụ được giao, chưa tranh thủ được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, chưa tham mưu kịp thời xử lý dứt điểm các trường hợp nợ quá hạn nguyên nhân do cố tình chây ỳ ảnh hưởng chất lượng tín dụng trên địa bàn xã nói riêng và huyện nói chung.

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tam Nông trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng chí đề nghị Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát những chỉ tiêu cấp trên giao, có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020 như huy động nguồn vốn ngân sách huyện, huy động tiền gửi thông qua các tổ TK&VV, dư nợ, thu lãi, giao dịch xã an toàn…; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc sử dụng nguồn vốn sau vay và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Tập trung chỉ đạo chính quyền cơ sở, các cấp hội, tổ TK&VV thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dânvà tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Minh Ngọc – Ban TNNTCN&ĐT

SHARE