Cán bộ đoàn tỉnh Phú Thọ thực hiện việc đi cơ sở theo chủ trương 1+2 trong năm 2020

Ngay từ đầu năm 2020, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đi cơ sở theo chủ trương 1+2 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm bồi dưỡng kiến thức thực tế về phương pháp, kỹ năng làm việc, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh. Bên cạnh đó giúp cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh nắm bắt các hoạt động thực tế tai cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

(Đ/c Nguyễn Thanh Tâm – TUV, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn đi kiểm tra, giám sát tại Thành đoàn Việt Trì)

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phân công các đồng chí là lãnh đạo cán bộ các ban chuyên môn và văn phòng Tỉnh đoàn phụ trách các đơn vị cấp huyện để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai, thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN tại cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, cán bộ đoàn cấp tỉnh chủ yếu tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ sở như: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng, đồng thời phối hợp tổ chức các điểm cấp phát khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn miễn phí; phối hợp với các cấp bộ Đoàn tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” với mục đích hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid– 19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, kịp thời giúp các địa phương, đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh:

(Đ/c Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn đi thăm quan mô hình phát triển kinh tế tại huyện Thanh Thủy)

(Đ/c Bùi Đức Giang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn đi thực hiện công trình thanh niên tại huyện Tân Sơn)

(Cán bộ Tỉnh đoàn phối hợp cấp phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân)

(Cán bộ tỉnh đoàn phối hợp khắc phục hậu quả sau bão giúp trường mầm non – huyện Cẩm Khê)

(Phương Thảo- Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh đoàn)

SHARE