Thị đoàn Phú Thọ tổ chức hội nghị góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

Vừa qua, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về chủ đề của báo cáo; những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020; hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và nguyên nhân; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, hội nghị đều đánh giá các dự thảo Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, chặt chẽ; đã đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, phân tích hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, có tính tổng kết khái quát cao. Chủ đề nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị là phù hợp, thể hiện khát vọng chung của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong Thị. Các đại biểu dự hội nghị đã có nhiều góp ý, kiến nghị dự thảo báo cáo cần thay đổi một số từ ngữ, cụm danh từ cho phù hợp và rõ nghĩa hơn . Trong phần hạn chế, khuyết điểm cần bổ sung thêm đánh giá về sự chậm trễ của một số dự án đầu tư trọng điểm.

Một số hình ảnh  của hội nghị

Hoàng Hưng – Thị đoàn Phú Thọ

SHARE