Thanh Sơn: Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vừa qua, BTV Huyện đoàn phối hợp với Công an huyện Thanh Sơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Tại lớp tập huấn, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Huyện đoàn- Công an huyện đã hướng dẫn các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn nhận biết những trang thông tin, trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống, những thông tin phản bác, xuyên tạc, bịa đặt để đoàn viên, thanh niên và nhân dân không được bình luận, chia sẻ, phát tán. Đồng thời hướng dẫn cách thức báo xấu những trang đăng tải có nội dung không phù hợp, thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, nói xấu, kích động chống phá trên Internet, mạng xã hội; nhấn mạnh các mục tiêu, quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; cương quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc và quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thông qua buổi tập huấn giúp cho các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong mỗi đoàn viên thanh niên trẻ hiện nay./.

Phùng Huyền Trang

(Huyện đoàn Thanh Sơn)

 

SHARE