Thị đoàn Phú Thọ: Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và Quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đức Công – Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, đồng chí Đỗ Trường Quân – Phó Bí thư Thị đoàn – Chủ tịch Hội Đồng đội thị xã cùng các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc, các đồng chí tổng phụ trách tại các trường học trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

          Thông qua báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, hội nghị đã đánh giá được những thành tích qua những chỉ tiêu, số liệu, phần việc thanh niên, các hoạt động an sinh – xã hội vì cộng đồng. Để đạt được những thành tích trong 6 tháng đầu năm 2020, Thị đoàn Phú Thọ cùng với các cơ sở Đoàn, Đội trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã tích cực, hăng hái tham gia tất cả các mặt trận, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số những tồn tại, khó khăn như: Chế độ báo cáo của một số đơn vị còn chậm, muộn, phương pháp triển khai Kế hoạch còn thiếu sáng tạo, thiếu sự nhiệt tình trong công việc. Ngoài ra, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 làm phong trào Đoàn, Đội của Thị xã gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ…

          Tại hội nghị, Ban Chấp hành Thị đoàn quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn đến các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở trực thuộc, các đồng chí tổng phụ trách tại các trường học trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Cùng ngày, BCH Thị đoàn tuyên dương, khen thưởng 06 tập thể, 09 cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Hoàng Hưng – Thị đoàn Phú Thọ

SHARE