Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Thiết thực chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21/5/2020, Huyện đoàn Tam Nông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

          Tham dự và tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp có các anh chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên- Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Tam nông đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Tam Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tập trung các vấn đề: các nội dung cơ bản, trọng tâm của nhiệm kỳ như hệ thống chỉ tiêu, các phong trào, chương trình hành động toàn nhiệm kỳ 2019 – 2024 cũng như quán triệt tinh thần quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ các Công trình thanh niên đã được thông qua tại Đại hội.

          Thông qua việc quán triệt Nghị quyết của Đại hội Hội các cấp đến đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên trong toàn huyện từ đó tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao các hoạt động phong trào và chương trình công tác Hội LHTN, tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của hội viên, thanh niên tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra.

Hình ảnh Hội nghị Quán triệ Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp

Trần Hưng- Huyện đoàn Tam Nông

SHARE