Đoan Hùng: Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

          Ngày 18/5/2020 BTV Huyện đoàn Đoan Hùng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, BTV Huyện đoàn đã bám sát các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội để triển khai, thực hiện. 5/10 chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra. Toàn huyện xây dựng mới 04 Công trình thanh niên cấp huyện, 106 công trình thanh niên cấp cơ sở (Trong đó có 12 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi); trồng mới trên 10.000 cây xanh; đề xuất 1.748 ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo; thăm hỏi, tặng quà cho trên 300 gia đình chính sách và trên 2.400 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

          Hội nghị đã sôi nổi với các ý kiến thảo luận, đánh giá những kết quả hoạt động mà Đoàn thanh niên các cấp đã đạt được đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế mà công tác đoàn và phong trào thanh niên đang gặp phải.

          Trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn sẽ tiến hành sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị

                                         Trần Mạnh Cường – Huyện đoàn Đoan Hùng

SHARE