Quán triệt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 bài học lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn, đvtn năm 2020

Ngày 15/5/2020, BTV Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt 02 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 bài học lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn, ĐVTN năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Ngọc Trâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phùng Thị Hồng Chuyên – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ.

(Quang cảnh Hội nghị)

Tại đây, cán bộ, ĐVTN trong Khối đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dành cho cán bộ Đoàn; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời dành cho ĐVTN. Đồng thời quán triệt 4 bài học lý luận dành cho cán bộ Đoàn, ĐVTN năm 2020: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(Đ/c Mai Xuân Dũng – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt

các nội dung chuyên đề tới cán bộ, ĐVTN)

Thông qua hội nghị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, ĐVTN về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, giúp cho cán bộ Đoàn và ĐVTN có thể vận dụng vào thực tiễn công tác. Từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của bệnh lười học chính trị trong một bộ phận cán bộ, ĐVTN; thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ Đoàn, ĐVTN của Khối các cơ quan tỉnh; đồng thời tham gia tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                 Cao Phương Thúy – Đoàn Khối

SHARE